လုပ်ငန်းသုံးပုံနှိပ်ခြင်း။

လုပ်ငန်းစဉ်ပစ္စည်းများ

Eureka စက်ပစ္စည်းများသည် ခေါက်ပုံးများထုတ်လုပ်ရာတွင် အောက်ပါပစ္စည်းများကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည်-

-စက္ကူ

-မာကျောသည်။

cp

ပစ္စည်းတွေ

ဖြစ်ရပ်မှန်ထုတ်လုပ်သူ

Binder၊ အပ်ချုပ်နှင့် ကုန်းနှီးချုပ်စက်

Offset နှိပ်ပါ။